Home » Curs Inspector Resurse Umane cod cor 333304

CURS INSPECTOR RESURSE UMANE , specializare , cod cor 333304

        Total 60 ore, din care 22 ore  instruire teoretica si 38 ore instruire practicaResursele umane ocupă o poziţie importantă în cadrul unei organizaţii şi poate contribui la succesul acesteia. Ele constituie elementul creator, activ si coordonator al activităţii din cadrul organizaţiilor, influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale.

Inspectorul de resurse umane, prin pozitia pe care o detine in cadrul departamentului de resurse umane, participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directa in procesul prin care organizatia isi recruteaza, angajeaza, deruleaza si inceteaza raporturile de munca cu salariatii.

            Pentru a-şi putea îndeplini eficient rolul care-i revine în cadrul organizaţiei, competenţele inspectorului de resurse umane trebuie să acopere diverse domenii, de la competente generale la locul de munca , la competente specifice de recrutare si selectie de personal, intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului, intocmirea dosarului de pensionare etc., competente fundamentale ca : lucrul in echipa si dezvoltarea profesionala.

Competente specifice:

 • Planificarea activitatilor
 • Comunicarea cu angajatii
 • Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
 • Gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • Organizarea recrutării personalului
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
 • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
 • Administrarea bazei de date de evidenta a personalului

Tematica:

 • Recrutarea si selectia personalului
 • Metode, criterii şi principii de recrutare a resurselor umane
 • Contractul individual de munca
 • Timpul de muncă şi timpul de odihnă
 • Salarizarea
 • Intocmirea statului de plată pentru personalul angajat
 • Sanatatea si securitatea in munca
 • Formarea profesionala
 • Planificarea strategică a resurselor umane
 • Contractele colective de munca
 • REVISAL – Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor

EXAMENUL

 • Proba teoretica: test grila – pentru evaluarea cunostintelor teoretice
 • Proba practica: intocmirea unui studiu de caz – pt evaluarea competentelor practice.
 • Examenul se sustine la sala.

STRUCTURA CURSULUI

 • 60 ore
 • 22 ore pregatire teoretica ( suport curs PDF inclus+materiale curs)
 • 38 ore pregatire practica  

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE

 • Copie diploma de bacalaureat studii medii ori diploma absolvire studii superioare
 • Copie CI
 • Copie certificat de nastere
 • Copie Certificat casatorie (daca este cazul).

Pret curs – 499 Lei/Curs

Pentru examinare si eliberarea diplomei ANC se percepe o taxa de 50 lei

Pentru cursurile autorizate o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti.
In functie de completarea grupelor, Training SL-TC isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.