Home » Curs Responsabil Gestiunea DeseurilorCursul “Responsabil cu gestionarea deseurilor” are drept scop instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei/ institutiei si  a indeplinirii obligatiilor legale in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor.

Curs organizat in baza Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22

(1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

(2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.
(3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
(4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

La finalul cursurilor se va sustine un test on-line si se vor elibera certificatele de absolvire emise de Training SL-TC.UNITATI DE COMPETENTA SPECIFICE

 • Coordonarea si monitorizarea activitatilor de gestiune a deseurilor;
 • Elaborarea documentelor privind gestiunea deseurilor in functie de specificul activitatii organizatiei;
 • Elaborarea raportarilor specifice.

TEMATICA

 • Instruirea in domeniul legislativ:
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
 • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;
 • Regimul deseurilor: prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu.
 • Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
 • Valorificarea, monitorizarea si raportarea deseurilor. Evitarea sanctiunilor.
 • Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;

STRUCTURA CURSULUI

 • 2 zile
 • Cursul se poate sustine si on-line.

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE

 • Copie diploma de bacalaureat studii medii ori diploma absolvire studii superioare
 • Copie CI

Pret curs on-line- 299 Lei/Curs

Pret curs la sala – 349 Lei/Curs

Pretul acopera toate costurile- suport curs, taxa de examinare, taxa eliberare diploma